Wat kan Skilde voor uw organisatie betekenen

Skilde helpt organisaties bij het organiseren van leren. Leren doen we elke dag, soms bewust maar meestal onbewust. Skilde begeleidt organisaties bij het ontwerp, inrichting en uitvoering van leerbeleid zodat de organisatie bewust gaat leren.

 

Skilde vindt het belangrijk dat leerinterventies daadwerkelijk bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie of aan het oplossen van een probleem. Een van de uitgangspunten van Skilde is dan ook dat het leren en werken zo dicht mogelijk bij elkaar staan. Daarnaast kijkt Skilde naar het effect op langere termijn en zet bij het ontwerp in op een duurzaam resultaat.

tijdelijke-ondersteuning


Skilde kan tijdelijke  ondersteuning bieden aan uw organisatie in de rol van opleidingscoördinator of opleidingsadviseur... meer lezen

continue-verandering


In een omgeving die continue in verandering is, wordt van organisaties verwacht dat zij snel, flexibel en innovatief reageren hierop... lees meer

organiseren-van-leren


In een vrijblijvend kennismakingsgesprek luister ik graag naar welke koers u vaart met uw organisatie. Wat gaat er goed... lees meer