Skilde helpt organisaties bij het organiseren van leren. Leren doen we elke dag, soms bewust maar meestal onbewust. Skilde begeleidt organisaties bij het ontwerp, inrichting en uitvoering van leerbeleid zodat de organisatie bewust gaat leren. 

 

Skilde vindt het belangrijk dat leerinterventies daadwerkelijk bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie of aan het oplossen van een probleem. Een van de uitgangspunten van Skilde is dan ook dat het leren en werken zo dicht mogelijk bij elkaar staan. Daarnaast kijkt Skilde naar het effect op langere termijn en zet bij het ontwerp in op een duurzaam resultaat.